Verwijzen naar U-center

Je patiënt is bij ons in goede handen

Wellicht heeft je patiënt al een lange zoektocht achter de rug naar een goede behandeling voor zijn/haar problematiek. Een verwijzing naar U-center kan een uitkomst zijn, maar eerst wil je natuurlijk weten of U-center de mogelijke oplossing is. We informeren je graag welke patiënten baat kunnen hebben bij ons programma en hoe je hen kunt doorverwijzen.

Neem contact op

Criteria en checklist

Is U-center geschikt voor jouw patiënt?

Heb je het vermoeden dat je patiënt lijdt aan ernstige psychische klachten of verslaving? Is een ambulante behandeling niet (meer) intensief en effectief genoeg? Doorloop dan onze volgende checklist om te onderzoeken of je patiënt in aanmerking komt voor een klinische behandeling. Er dient minstens sprake te zijn van één of meerdere DSM-5 diagnoses. Ons programma is geschikt voor mensen die een groot belang hebben om beter te worden en bereid zijn daar hard voor te werken. We behandelen patiënten vanaf 18 jaar. We hebben veel aandacht voor werkhervatting, een zinvolle dagbesteding en re-integratie in de maatschappij. Het programma kan ook volledig Engelstalig aangeboden worden in onze internationale kliniek. Met veel zorgverzekeraars heeft U-center een contract, zowel in Nederland als in het buitenland.

Bekijk de voorwaarden
 • Comorbiditeit

  Specialist in comorbiditeit

  Wij behandelen meervoudige diagnoses Lees meer
 • wachttijd

  Geschatte wachttijd: 8 tot 12 weken

  Laatst geupdate op 20-04-2024 Lees meer
 • tevredenheid

  Cliënten raden ons aan

  Gemiddeld scoren we een 8,4 op cliënttevredenheid Lees meer

Help je patiënt op weg

Eenvoudig doorverwijzen naar U-center

Ons communicatie center is elke werkdag van 09.00 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar voor verwijzers en voor potentiële cliënten. In het communicatie center werken ook psychologen. Zij denken mee, geven informatie en kunnen zowel jou als je cliënt adviseren. Zij coördineren ook de triage en indicatiestelling voor opname samen met een behandelaar.

Lees hieronder meer over de verwijs- en aanmeldprocedure.

Stap 1

Bespreek het met je patiënt

Bespreek het met je patiënt

Stap 1

Indien je graag een patiënt wilt doorverwijzen bespreek dat dan eerst samen. De patiënt moet zelf namelijk de eerste stap zetten om zich bij ons aan te melden. Dit kan telefonisch of online via deze website. We zetten dan de aanmeldprocedure in gang, waarin veel ruimte is voor vragen en uitleg van het aanmeldproces. Er is vooraf ook de mogelijkheid om een webinar te volgen. 

Stap 2

Exploratie met je patiënt

Exploratie met je patiënt

Stap 2

Middels een gesprek en uitvoerige screening met de patiënt zelf, brengen we zijn/haar klachten globaal in kaart. We kunnen dan een eerste inschatting maken van de problematiek en de hulpvraag. Indien we aan de hand van de eerste informatie en criteria aan beide kanten besluiten de aanmelding voort te zetten, gaat jouw verwijzing een belangrijke rol spelen.

Stap 3

De verwijsbrief

De verwijsbrief

Stap 3

Om in aanmerking te komen voor behandeling en vergoeding door de zorgverzekering is een officiële verwijsbrief van de huisarts (of medisch specialist/psychiater) nodig. Ben je zelf huisarts? Dan kan de verwijzing veilig en volledig via zorgdomein ingediend worden.

Voor een zelfgemaakte verwijzing is het belangrijk om aan de volgende eisen van de zorgverzekeraars te voldoen. Vermeld daarbij altijd:

 • Verwijzing naar klinische SGGZ
 • Specifiek verwijzen naar U-center
 • (Vermoeden) DSM-5 diagnose(s)
 • Jouw reden van verwijzing (niet op verzoek van patiënt)
 • Jouw AGB-code
 • Jouw handtekening

Je kunt ook gebruik maken van ons Format Verwijzing naar U-center. Klik hier om deze te downloaden

Stap 4

Rapportages

Rapportages

Stap 4

Om een goed beeld van de problematiek te krijgen ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie over eerder gevolgde behandelingen en uit het huisartsenjournaal. Dit kan een afsluitende rapportage zijn of een tussentijdse evaluatie. We lezen daarin graag terug met welke klachten en hulpvraag de patiënt zich meldde, welke interventies er zijn toegepast en wat dat daar het effect van was. Indien er al sprake is van een (vermoedelijke) diagnose deze ook graag benoemen. Indien jij zelf behandelaar bent (geweest) kun je zelf deze rapportage op sturen. Anders dient de cliënt eerdere brieven zelf op te vragen bij zijn/haar behandelaar, maar dat kost vaak veel tijd. Indien er uit deze informatie geen duidelijke contra-indicaties aan het licht komen, volgt er voor de patiënt het invullen van een aantal digitale vragenlijsten.

Stap 5

Indicatiegesprek & digitale vragenlijsten

Indicatiegesprek & digitale vragenlijsten

Stap 5

Als alle informatie beschikbaar is, kijken we nog een keer met een deskundige of een behandeling passend kan zijn. Zo ja, dan nodigen we de patiënt uit voor een indicatiegesprek online of in onze kliniek in het Zuid-Limburgse Epen. 

Ook wordt aan de patiënt gevraagd om online een aantal vragenlijsten in te vullen. Het beantwoorden van de vragen zal een aantal uur in beslag nemen. Via deze vragenlijsten krijgen we een goed beeld van de klachten.

Stap 6

Opname

Opname

Stap 6

Direct na het gesprek wordt bevestigd of er daadwerkelijk een indicatie voor opname is en op welke datum dit zal zijn. De opname vindt meestal 2 weken na het indicatiegesprek plaats, te allen tijde ruim binnen De Treeknorm (6 weken).

Tussen de indicatiedag en de opnamedatum zal de patiënt zich voorbereiden op de opname bij U-center via een online welkomstmodule in Minddistrict. Deze veilige online behandelomgeving gebruikt de patiënt ook tijdens het klinische en (wanneer geïndiceerd) ambulante programma om te kunnen beeldbellen en te werken aan online interventies. Daarnaast reflecteert de patiënt en werkt hij of zij in een persoonlijk dagboek. 

Stap 7

Tussentijds contact met jou als verwijzer

Tussentijds contact met jou als verwijzer

Stap 7

Graag houden we je op de hoogte van de voortgang van het behandeltraject. Zo zullen we je, indien gewenst, doorgeven wat de uitkomst van het indicatiegesprek is en wanneer de opnamedatum is. Na het behandeltraject stuurt de regiebehandelaar een afsluitende brief met informatie over de behandeling. Mochten er voor de verwijzing of gedurende het proces nog vragen zijn, staan we je graag te allen tijde te woord.

Testimonials

Bekijk hoe cliënten U-center hebben ervaren

Verwijzen

Heb je nog vragen of wil je direct doorverwijzen? Neem dan contact met ons op. Je krijgt een professional aan de lijn die je verder helpt.

Neem contact op