Het effect van onze behandeling

Behandeleffect & resultaten van U-center

Voor jou, voor ons, voor alle betrokkenen is het natuurlijk van belang om te weten wat de behandeleffecten zijn van het U-center traject. We zijn zeer geïnteresseerd in resultaten, maar ook in wetenschappelijke en theoretische onderbouwing. We zijn altijd bezig met leren en verbeteren. Zodat we altijd de beste en meest duurzame hulp kunnen bieden.

Behandelresultaat Delta T

Behandeleffect in 14 weken

Bij U-center meten we het effect van onze behandeling op verschillende momenten. We brengen onder andere de resultaten in kaart door het klachtenniveau vóór aanvang van de behandeling te vergelijken met het klachtenniveau na afsluiting van het 14-weekse traject. 

Het behandeleffect wordt gemeten middels gevalideerde vragenlijsten. Op deze manier meten we of onze behandeling zorgt voor een afname van de klachten van onze cliënten. Het behandeleffect in de vorm van klachtenreductie wordt uitgedrukt in ‘Delta T’. Het gemiddelde behandeleffect van U-center in afgelopen jaren ligt boven het landelijk gemiddelde in de ggz (7,4 in 2019).

u-center delta t
u-center behandeleffect op lange termijn

Brief symptom inventory score

Behandeleffecten op de lange termijn

Vanzelfsprekend onderzoekt U-center ook hoe het onze cliënten op lange termijn vergaat. Zo loopt het meettraject tot een jaar na de behandeling. Cliënten vullen op vastgezette periodes weer dezelfde vragenlijsten in. Op die manier krijgen we inzicht in het verloop van het algemene klachtenniveau van onze populatie.

In de grafiek hiernaast is het behandelresultaat van 2020 te zien, vanaf de voormeting (VM), direct na de klinische fase (TM), na de ambulante fase (NM), 4 maanden later (FU1), 8 maanden (FU2) en 12 maanden later (FU3). In de klinische fase treedt een forse daling op van klachten, die (begrijpelijk) licht toenemen in de ambulante fase als men thuis het geleerde in de praktijk gaat brengen. Daarna blijft verbetering optreden tot het laatste meetmoment 1 jaar na afsluiting van de behandeling en functioneren onze cliënten weer op een gezond niveau.

Cliënttevredenheid

U-center meet ook op diverse momenten de tevredenheid van cliënten in zowel cijfers als open opmerkingen. De cliënttevredenheid wordt op twee manieren gemeten. Allereerst via een interne vragenlijst die bij afronding van de klinische behandeling wordt afgenomen, de TVO-vragenlijst.

Cliënten geven cijfers voor onder meer de inhoud van de behandeling en voor de faciliteiten. De open opmerkingen worden regelmatig besproken in het managementteam. Wij zijn blij met de vele nuttige suggesties die van cliënten ontvangen en die U-center alleen maar nog beter kunnen maken.

Naast de interne vragenlijst wordt cliënten na afloop van hun behandeltraject gevraagd de Consumer Quality Index (CQi) in te vullen. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren door middel van een anonieme schriftelijke/online vragenlijst.

Schrijf een recensie

Waardering bij vertrek kliniek

8,4

Waardering einde behandeling

8,0

Anonieme recencies

8,7

Onze aanpak

Hoe bereiken we die resultaten?

Onze behandelingen

Welke therapieën zetten we daarvoor in?

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden