Familie, partners en vrienden

Informatie voor naastbetrokkenen

Of je nu partner, familie of goede vriend bent van iemand met psychische problemen of een verslaving, het is ontzettend zwaar om iemand waar je om geeft te zien lijden. Daarnaast kan het een enorme impact hebben op je eigen leven. Wanneer jouw naaste verblijft in U-center roept dit wellicht veel onzekerheid en vragen op. Er komt ontzettend veel op je af en ook daar hebben we aandacht voor.

Of je nu partner, familie of goede vriend bent van iemand met psychische problemen of een verslaving, het is ontzettend zwaar om iemand waar je om geeft te zien lijden. Daarnaast kan het een enorme impact hebben op je eigen leven. Wanneer jouw naaste verblijft in U-center roept dit wellicht veel onzekerheid en vragen op. Er komt ontzettend veel op je af en ook daar hebben we aandacht voor.

Aandacht voor jou

Kom eerst zelf maar eens op adem. Je bent waarschijnlijk flink belast geweest door de problemen van je naaste. Het is begrijpelijk als je je somber, machteloos of boos voelt. Ook schaamte, veel piekeren en slaapproblemen kunnen een rol spelen. Neem ook de tijd voor je eigen gevoelens en praat er eventueel over met een goede vriend, huisarts of psycholoog. Het is ook prettig voor je naaste om te weten dat je goed voor jezelf zorgt. De problemen die geleid hebben tot opname in U-center, zullen hun sporen hebben nagelaten in de onderlinge verstandhouding: er is heel wat aan vooraf gegaan en het heeft zowel jou als je naastbetrokkenen geraakt.

Jouw rol tijdens de behandeling

Als naaste speel je mogelijk een belangrijke rol bij de behandeling. Waarschijnlijk ben je al bij het voortraject betrokken geweest en bij het motiveren om actie te ondernemen. Je kent de persoon in kwestie goed en speelt een belangrijke rol in diens leven. Wij betrekken je graag zoveel mogelijk bij de behandeling: om informatie te krijgen van jou en te geven aan jou, om gezamenlijke gesprekken te voeren etc. In verband met privacywetgeving hebben we hiervoor altijd de toestemming nodig van de cliënt. Om diezelfde reden zullen we ook alle gesprekken die we met jou voeren delen met onze cliënt. Transparantie binnen onderlinge relaties is een voorwaarde voor een goede behandeling.

Wij vinden het belangrijk dat ook jij goed geïnformeerd bent over de diagnose en de behandeling. Mogelijk zullen wij jou ook adviezen geven voor de omgang met je partner, vriend of familielid. We geven je de gelegenheid om kenbaar te maken wat jij nodig hebt in deze situatie en denken graag met je mee.
Uit onderzoek blijkt dat kans op terugval drastisch verlaagt wanneer de cliënt bij terugkeer naar huis en het normale leven, een betrokken en stabiel netwerk heeft. Het is dus belangrijk betrokken te zijn bij de behandeling en de veranderingen die dat met zich meebrengen.

Het behandelprogramma

Je naaste volgt binnen U-center een zeer intensief programma dat de problematiek in korte tijd beoogt te verminderen. Alle programmaonderdelen zijn gericht op ontdekken, bewust worden en leren. Je naaste wordt geconfronteerd met zichzelf, zijn/haar gedrag en mogelijk met situaties uit het verleden. Dit vergt een enorme inspanning van je naaste, en begrip van de directe omgeving.

Start behandeling & indicatiegesprek
Doorgaans neemt het programma van U-center zes weken in beslag. Wanneer geïndiceerd wordt dit gevolgd door een acht-weeks ambulant programma bij thuiskomst. Voorafgaand aan de opname heeft de cliënt een zorgvuldig online indicatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de behandeling, de verwachtingen en stellen we samen doelen die de cliënt wil bereiken. Dit gesprek voert de behandelaar alleen met de client. Direct daarna krijgt de cliënt te horen of hij of zij definitief in behandeling kan komen en wanneer de eerste opnamedag is. In enkele gevallen zal het indicatiegesprek niet leiden tot opname.

Tijdens de opname
De aanpak die we tijdens de opname hanteren bestaat uit een integraal en holistisch model van therapieën, interventies, groepssessies, lichaamsbeweging, trainen van vaardigheden en leefstijlverandering. De cliënt naaste maakt deel uit van een groep waarmee vaste activiteiten plaatsvinden. Het is een open groep: elke week komt er iemand bij en gaat iemand naar huis. De groep helpt en steunt elkaar en biedt mogelijkheden om nieuw gedrag te oefenen. De laatste week staat in het teken van het komende vertrek en- wanneer geïndiceerd- voorbereiding op het ambulante programma.

Verwachtingen
Wat mag je van onze behandeling verwachten? Na de behandeling is het niet zo dat je naaste helemaal klachtenvrij is en dat alles ‘over’ is. Het doel is dat de cliënt veel geleerd heeft over zichzelf, nieuwe inzichten heeft, nieuw vaardigheden geleerd heeft en met deze toolkit thuis gaat oefenen. Dat zal met vallen en opstaan gaan. Vergelijkbaar met zoals we hebben leren fietsen. Niets is zo moeilijk als je gedrag veranderen. Onze ervaring is dat er nog vooruitgang optreedt tot een jaar na de behandeling.

Contact en bezoek

In het weekend is er op zaterdag en zondag vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur tijd voor ontspanning en ben je als naaste van harte welkom. Als je wilt kun je altijd samen met je naaste een gesprek hebben met een van de aanwezige sociotherapeuten. Om de rust een beetje te bewaren vragen we je om met niet meer dan drie personen te komen. Mocht je eerder arriveren dan verzoeken we je om vlakbij in een restaurant of hotel even te wachten tot de lunch is afgelopen.

Overnachten in de buurt
Indien wenselijk, kun je overnachten in één van de nabijgelegen hotels. Deze zijn te vinden op loopafstand, maar het is natuurlijk ook mogelijk om voor een nachtje Maastricht te kiezen. Je dient de overnachting zelf te regelen, het is niet mogelijk om bij je naaste op de kamer te slapen.

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom tijdens de bezoekdagen zaterdag en zondag. Er is wat speelgoed aanwezig en de kinderen mogen natuurlijk ook hun eigen speelgoed meenemen.

Overige contacten
Het verblijf in U-center staat volledig in het teken van de behandeling. Dit betekent dat de overige contacten tussen jou en je naaste buiten de therapietijden moeten plaatsvinden om het programma niet te verstoren. Een goede nachtrust en dagstructuur is belangrijk. Gezien het intensieve programma raden we onze cliënten altijd aan om genoeg rust te nemen en op tijd te gaan slapen. De TV en WIFI worden om deze reden om 23.00 uur automatisch uitgeschakeld.

Je geliefde weer terug thuis

De datum van vertrek is van enorme betekenis voor onze cliënten en roept soms tegenstrijdige gevoelens op. Aan de ene kant is iemand blij om weer naar huis te gaan, aan de andere kant speelt onzekerheid over de wereld buiten U-center een grote rol. Met een toekomst ontwikkelingsplan (TOP) is er al veel aandacht besteed aan de thuiskomst, waarin onderzocht is tegen welke moeilijke situaties de cliënt kan aanlopen en hoe deze dan het beste zijn aan te pakken. Het is belangrijk dat jij als naaste ook goed op de hoogte bent van dit plan.
Er breekt een zeer belangrijke periode aan waarin de weg naar verbetering doorgepakt moet worden. De cliënt gaat al het geleerde toepassen in de praktijk en jouw rol daarin valt niet te onderschatten. Probeer er voor te zorgen dat de cliënt terugkomt in een stabiele omgeving waar bepaalde triggers (bijv. alcohol) zoveel mogelijk uit de weg zijn. Je kunt het vergelijken met het behalen van een rijbewijs. Het slagen betekent nog niet automatisch dat hij of zij ook volledig bekwaam is. Dit groeit door dagelijkse toepassing. Het betekent dat er nog veel te leren en te bespreken valt. Gelukkig hoeven jullie dit allemaal niet alleen te doen en biedt U-center wanneer geïndiceerd nog 8 weken ambulante vervolgbehandeling.

Ambulante vervolgbehandeling (op indicatie)

Op indicatie ontvang je mogelijk nog 8 weken ambulante vervolgbehandeling. Tijdens de ambulante vervolgbehandeling ligt de nadruk op het versterken en consolideren van nieuw gedrag. Een e-health programma ondersteunt hierbij. Je naaste hervat zijn of haar leven thuis en eventueel op het werk, maar blijft in contact staan met U-center. Dit gebeurt veelal door het delen van ervaringen met de ambulante behandelaren. Er wordt continu aandacht besteed aan het herhalen en daarmee borgen van de inzichten en vaardigheden die je naaste in Epen heeft ontwikkeld. Indien wenselijk kunnen ook relatie- of gezinsgesprekken plaatsvinden tijdens de nabehandeling.

Huisregels

Wij hopen op je medewerking en dat je begrip en respect hebt voor onderstaande huisregels: volledig gericht op het borgen van een prettig, gezond en veilig behandelklimaat binnen U-center.

  • Je zult begrijpen dat je als bezoeker geen alcohol of drugs mag meenemen naar U-center. Dit geldt ook voor snoep en andere voedingswaren die “verborgen” alcohol bevatten, zoals bijvoorbeeld bepaalde bonbons. Wij gaan er tevens vanuit dat je er als bezoeker zorg voor draagt dat je zelf niet onder invloed bent.
  • U-center staat voor gezondheid en voert een ontmoedigingsbeleid tegen roken. Roken is daarom niet toegestaan bij U-center. Niet in het behandelcentrum, maar ook niet op de balkons en terrassen.
  • Smartphones, tablets en laptops mogen niet in de openbare ruimtes van U-center gebruikt worden.

Privacy
Privacy staat bij U-center hoog in het vaandel. Het spreekt vanzelf dat je bij het bezoek aan U-center de privacy van de medecliënten respecteert en hun namen niet buiten de organisatie noemt. Het bezoek is alleen welkom in de algemene ruimtes en niet op de kamers van de cliënten. Er mag absoluut niet gefotografeerd of gefilmd worden.

Alles wat de cliënt binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Aan derden wordt alleen informatie verstrekt nadat de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Informatie uit het dossier mag dus nooit zomaar worden doorgegeven aan familie, partner, werkgever of vrienden. De cliënt heeft altijd zelf het recht aan wie en welke delen van het dossier gedeeld worden.

Ook geldt dat wanneer jij bijvoorbeeld informatie doorgeeft over je naaste aan de behandelaren van U-center, dit altijd gedeeld wordt met jouw naaste. Openheid en vertrouwen zijn immers noodzakelijke voorwaarden voor een goede behandeling. Een gesprek zonder de aanwezigheid van jouw naaste kan alleen met zijn of haar schriftelijke toestemming. Liever echter bespreken we dergelijke informatie of andere belangrijke zaken dan ook samen met jullie in een gesprek. Wil je een gesprek met één van de behandelaars? Laat dit verzoek dan altijd via de cliënt lopen zodat er geen misverstanden ontstaan.

Friends & Family gesprek

Voor familie, partners en vrienden die nauw betrokken zijn bij onze cliënten is er tijdens het verblijf van jouw naastbetrokkene een Friends & Family gesprek (F&F). Samen met een behandelaar ga je in gesprek en leer je meer over het proces dat je naaste doorloopt. We leren van en met elkaar en ook jouw eigen rol en patronen van omgang kunnen aan bod komen. Op die manier wordt er een brug geslagen tussen thuis en U-center. Dit gesprek vindt plaats in ons behandelcentrum in Epen. Je ontvangt van tevoren een uitnodiging met het tijdstip waarop je verwacht wordt. Deelname voor gasten is vanaf 17 jaar (wil je een gesprek met kleinere kinderen erbij dan kun je een apart gesprek aanvragen met één van de behandelaren).

Onze behandelingen

Groot aanbod aan therapieën

Ons behandelcentrum

De ideale omgeving voor rust

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden