Behandeling U-center nu nog vernieuwender

Nieuws

05-04-2021

Behandeling U-center nu nog vernieuwender

Op deze manier levert investeren in je geestelijke gezondheid nog meer op.

Geestelijke gezondheidszorg kan altijd beter en sneller… Daar spannen U-center en anderen zich continu voor in. Vanaf 6 april 2021 maakt U-center een vliegende start met haar vernieuwde behandelprogramma. Wat dit cliënten met ernstige psychische problemen en verslavingen oplevert? We vragen het aan psycholoog en programmacoördinator Yvo in den Bosch en e-health-projectleider Saskia Timmer.  

Vernieuwd behandelprogramma

Waarom een vernieuwd behandelprogramma? 84% van de cliënten is toch al tevreden?

“We behandelen kort, intensief en met een zorgvuldig afgestemde combinatie van verschillende therapieën. Daarmee zijn we uniek en hebben we een hoog slagingspercentage”, zegt Yvo trots. “Tegelijk valt er altijd iets te vernieuwen. Ook omdat er verschillende ontwikkelingen bij elkaar kwamen. Er werd bijvoorbeeld gevraagd om een kortere behandeltijd in de kliniek. En de cliëntenraad vroeg ons: ‘Waarom duurt die intake zo lang? We willen zo snel mogelijk aan de slag met behandelen.’ Daarom vervangen we de eerste week in de kliniek grotendeels door een online intake. Onder andere via digitale vragenlijsten bereiden cliënten zich voor op hun opname. Als ze bij ons aankomen, maken we meteen een vliegende start.”

Verandert er ook wat tijdens de behandeling in de kliniek?

“Jazeker”, vervolgt Yvo. “De behandeling wordt nog intensiever en wordt geïntegreerd met e-health.” “Niet omdat e-health ‘in’ is”, maakt Saskia duidelijk. “Maar omdat we uit onderzoek weten dat e-health de behandeling kan verrijken en verdiepen. Via de online omgeving kunnen cliënten ook buiten de behandelafspraken bezig zijn met hun behandeling. Voor, tijdens en na hun verblijf in de kliniek. Ze lezen bijvoorbeeld al iets over wat in hun therapie aan bod komt. Houden een dagboek bij. Of lezen informatie na. Wel zo handig: uit onderzoek weten we dat cliënten nog geen vijftig procent onthouden van wat hun therapeut zegt.”

En hoe zit het met de ambulante behandelfase, als de cliënt thuiskomt?

“Veel cliënten omschrijven de kliniek als een warm bad”, stelt Yvo vast. Aan de ene kant de gastvrijheid: de vriendelijke, warme omgeving. Aan de andere kant het steunende contact met behandelaars en cliënten. Ze voelen zich vaak voor het eerst echt gezien en begrepen. Om dat weer los te laten, is niet altijd makkelijk. Daarom organiseren we vanaf nu lotgenotencontact en betrekken we de thuisomgeving extra bij de behandeling. Ook gaat (wanneer geïndiceerd) de ambulante behandeling van zeven naar acht weken. We beginnen intensief en bouwen langzaam af.”

Huiswerk maken, lezen… Zitten er nog meer voordelen aan e-health?

“Behalve extra behandelmogelijkheden, geeft ons onlineprogramma ook richting en houvast”, zegt Saskia. “De problemen van cliënten zijn ingewikkeld: anders kom je niet bij U-center. Daar kun je als cliënt soms een beetje in verdwalen. Vaste online therapieonderdelen, gebaseerd op landelijke behandelrichtlijnen, wijzen je voortaan de weg. We kunnen ze op maat aan- en uitzetten.” Yvo vult aan: “Het voordeel van e-health is ook dat behandelaars hulp krijgen bij vragenlijsten afnemen en psycho-educatie geven. Daardoor kunnen ze zich nog meer richten op wat het belangrijkst is voor de cliënt: zich gezien en gehoord voelen.”

Zitten cliënten wel te wachten op ‘online’?        
“Ik zou natuurlijk volmondig ‘ja’ kunnen zeggen”, zegt Saskia met een knipoog. “Maar niet alle cliënten hebben een goed beeld van wat moderne geestelijke gezondheidszorg betekent. Ze denken aan in een instelling zitten of in een kamertje praten met een psycholoog. Maar het gaat in deze tijd veel meer over de leiding nemen over je eigen behandeling en leven. Je bent dus heel actief betrokken. E-health helpt daarbij. Bij het online aanbod keek een oud-cliënte mee. Zij had zoiets van: dit is geweldig, zo makkelijk en helder en de thema’s zijn zo goed gekozen. Ze was eigenlijk wild enthousiast.”

Quote

De problemen van cliënten zijn ingewikkeld: anders kom je niet bij U-center. Daar kun je als cliënt soms een beetje in verdwalen. Vaste online therapieonderdelen, gebaseerd op landelijke behandelrichtlijnen, wijzen je voortaan de weg.

Saskia Timmer - e-health-projectleider

Een rondleiding in de kliniek in het Zuid-Limburgse Epen, kan dat?

“Het is belangrijk om te weten dat we vooraf eerst een uitvoerige screeningsprocedure doen die volledig in het teken staat van secuur onderzoeken of het traject bij U-center passend is bij de hulpvraag. We zullen daar een gedegen advies over uitbrengen. We gaan telefonisch dieper in op de reden van aanmelding. Om in aanmerking te kunnen komen voor een behandeling bij U-center hebben we ook altijd een verwijsbrief van de huisarts of psychiater nodig. Ook ontvangen we de medische dossiers van eerder gevolgde behandelingen, zodat we een goede inschatting kunnen maken van de problematiek en de persoonlijke situatie. Dit betreft een essentieel onderdeel om een goed advies te kunnen uitbrengen. Al deze documenten zijn ook belangrijk voor de zorgverzekering. Zonder informatie over eventuele eerdere behandelingen komt de cliënt wellicht niet in aanmerking voor opname bij U-center en wordt dit niet (deels) vergoed. Wanneer alle documenten in goede orde door U-center zijn ontvangen en door een regiebehandelaar zijn beoordeeld, wordt gevraagd om online een aantal vragenlijsten in te vullen. 

Via deze vragenlijsten krijgen we een goed beeld van de klachten en zorgen en kunnen we samen kijken waar de cliënt mee aan de slag wilt. Als alle informatie beschikbaar is, kijken we nog een keer met een regiebehandelaar of een behandeling passend kan zijn. 

Als we na de online intake denken dat een klinische opname past, nodigen we de cliënt en zijn of haar naasten uit voor een intakedag in de kliniek”, legt Yvo uit. “Dan maken ze alvast kennis met de locatie en behandelaars. Mocht U-center niet het juiste antwoord zijn of is er onvoldoende klik met onze werkwijze, dan zoeken we mee naar een geschiktere oplossing. Aanmelden vraagt nu meer van cliënten dan eerder, maar met een goede reden. Zes weken naar een kliniek komen, is een grote investering. Dat kan een flinke invloed hebben op cliënten en hun thuisomgeving. Als de voorbereiding dan heel zorgvuldig verloopt, denk ik dat we iedereen daar een groot plezier mee doen.”

Lees meer over ons behandelcentrum
rondleiding u-center

Wat levert het nieuwe behandelprogramma cliënten op?

Yvo: “De hoop is dat cliënten een nog betere therapeutische ervaring krijgen. Dat hun behandeling nog meer aanvoelt als een deskundig en gestroomlijnd proces, waarin zij centraal staan. En dat ze zich vanaf moment één gezien en gesteund voelen, snel aan de slag kunnen en een nog zachtere landing maken als ze terugkeren naar hun thuisomgeving. Ik ben razend benieuwd wat cliënten en verwijzers van ons vernieuwde behandelprogramma vinden. Van de cliëntenraad krijgen we in ieder geval lovende reacties.”

Persoonlijk advies?

Wil je een persoonlijk advies om te ontdekken of een behandeling bij U-center een passende oplossing is voor jou? Neem vrijblijvend contact op met ons communicatie-centrum.

Neem contact op

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden